Buurt De Tempel 50 jaar

Wijk De Tempel in Eindhoven bestaat 50 jaar. Via het buurtcultuurfonds van CKE Eindhoven en Woonbedrijf zijn De Koffiedames door de buurtbewoners gevraagd om de aanloop naar het feest toe mee vorm te geven. Hoe krijgen we meer verbinding in de wijk en hoe krijgen we mensen naar de feestdag toe.

De Koffiedames gingen de wijk in met hun Mobiele Herberg De Tempel en nodigde buurtbewoners uit om plaats te nemen op een gouden stoeltje aan een gouden tafeltje met iets wat ‘goud’ voor hen was. Zo zijn ze gefotografeerd en het resultaat was te bewonderen op de feestdag zelf.

De Koffiedames brachten roering in de wijk en zorgde ervoor dat er ook veel wijkbewoners naar de feestdag zijn gekomen.